Info.Szkoły

ECE-logo

REKRUTACJA DO SZKÓŁ 2020/2021

Zapraszamy młodzież do naszego Liceum Ogólnokształcącego (klasa mundurowa i ogólna) i Branżowej Szkoły I Stopnia „Euroszkoły” kształcącej w 19 zawodach. Osoby dorosłe kształcimy w Szkole Policealnej w zawodzie opiekun medyczny. Ze względu na sytuację i zagrożenie epidemiczne, zgłoszenia przyjmujemy tylko poprzez e-mail.

Internetową kartę zgłoszenia do szkoły należy wysłać na e-mail jan@fundacja-ece.edu.pl.

Po otrzymaniu wiadomości, skontaktujemy się z Państwem.
Kontakt telefoniczny kom.  nr 516 195 778

Uwaga:
O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożonych zgłoszeń. W przypadku dużej liczby kandydatów, w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby z największą liczbą punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty.

ZAPRASZAMY

__________________________________________________

MATURA 2020

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU

  • do 11.08.2020 r.

TERMIN WYDANIA ŚWIADECTW

  • do 11.08.2020 r.

TERMIN POPRAWKOWY

  • 08.09.2020 r. godz. 14.00

_________________________________________________________________________

_______________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew.278
kom. +48 516 195 778
jan@fundacja-ece.edu.pl