Sprawy bieżące

ECE-logo

WEWNĘTRZNE PROCEDURY
FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ W CZASIE PANDEMII

_____________________________________________________________

REKRUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

facebook-icon

Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszenia do szkoły – Liceum Ogólnokształcące

____________________________________________________________

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY

24 sierpnia 2021 roku o godz. 09.00

EGZAMIN POPRAWKOWY  w PLO i BSz

24 sierpnia 2021 roku o godz. 10.00

Więcej informacji
sekretariat szkoły lub telefonicznie nr 517 195 778

____________________________________________________________