Sprawy bieżące

ECE-logo

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Drodzy Państwo,
Dziennik elektroniczny umożliwia Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń może bezpłatnie:
– sprawdzać oceny ucznia,
– otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,
– na bieżąco monitorować listy obecności,
– korespondować z dowolnym nauczycielem,
– odczytywać ogłoszenia szkolne,
– sprawdzać plan lekcji,
– przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
– korzystać z pomocy technicznej.
Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://rodzina.librus.pl wpisując podany  przez szkołę login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter). Więcej informacji tel. 509 627 981

_____________________________________________________________________________________________________

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ
W CZASIE PANDEMII