Info.Szkoły

ECE-logo

Wolne miejsca

Szkoły dla młodzieży

BEZPŁATNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

  • Liceum Ogólnokształcące (klasy mundurowe i ogólne)
  • Branżowa Szkoła I-go Stopnia (szesnaście zawodów)

Szkoły dla dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY POLICEALNE

  • Technik Masażysta – 2 lata
  • Opiekun Medyczny – 1 rok

______________________________________________________________________________________________________

Egzamin poprawkowy

ostatni tydzień sierpnia

Egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony w ostatnim tygodniu sierpnia br. Osoby zainteresowane egzaminem, o dokładnym terminie (data i czas) zostaną powiadomione indywidualnie.

______________________________________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
jan@fundacja-ece.edu.pl