Info.Szkoły

ECE-logo

25.05.2020 r.

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od dnia 25.05 br. dla maturzystów PLO, a od 1.06 br. dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia „Euroszkoły” rozpoczynamy konsultacje przedmiotowe. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Uczeń, który zdecyduje się na przyjście do szkoły jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych na czas epidemii procedur postępowania (procedury poniżej). Ponadto przed przyjściem do szkoły należy najpierw skontaktować się poprzez e-mali lub telefonicznie z wychowawcą klasy i ustalić szczegółowy termin konsultacji.

 1. Procedury postępowania obowiązujące w szkole
 2. Konsultacje przedmiotowe dla uczniów PLO i BSz
 3. Harmonogram konsultacji dla maturzystów 25.05-05.05.20 r.
 4. Harmonogram konsultacji dla pozostałych uczniów  01-05.06.20 r.

________________________________________________________________

20.05.2020 r.

MATURA 2020

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w dniach 08-19.06.2020 r. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie zostaną przeprowadzone pisemne egzaminy maturalne według następującego porządku;

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINU MATURALNEGO

08.06.2020 r. -język polski

 • godz. 09.00 poziom podstawowy -aula
 • godz. 14.00 poziom rozszerzony – s. nr 19

09.06.2020 r. -matematyka

 • godz. 09.00 poziom podstawowy -aula

10.06.2020 r. -język angielski

 • godz. 09.00 poziom podstawowy -aula
 • godz. 14.00 poziom rozszerzony – s. nr 19

15.06.2020 r. matematyka

 • godz. 09.00 poziom rozszerzony – s. nr 19

16.06.2020 r. -biologia

 • godz. 09.00 poziom rozszerzony – s. nr 19

17.06.2020 r. -chemia

 • godz. 09.00 poziom rozszerzony – s. nr 19

19.06.2020 r. -geografia

 • godz. 09.00 poziom rozszerzony – s. nr 19

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU

 • do 11.08.2020 r.

TERMIN WYDANIA ŚWIADECTW

 • do 11.08.2020 r.

TERMIN POPRAWKOWY

 • 08.09.2020 r. godz. 14.00

WAŻNE DOKUMENTY

 1. Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego
 2. Informacja o sposobie i organizacji  egzaminu maturalnego
 3. Wytyczne do przeprowadzania_egzaminu maturalnego-COVID-19
 4. Harmonogram egzaminu maturalnego-aktualizacja 20 maja 2020
 5. Procedury postępowania obowiązujące w szkole
 6. Przybory
 7. Tablice_-chemia
 8. Tablice_-matematyka

Nowe dokumenty!

 1. Informacja OKE o egzaminie maturalnym
 2. Komunikat OKE do maturzystów

_________________________________________________________________________

30.03.2020 r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ 2020/2021

Zapraszamy młodzież do naszego Liceum Ogólnokształcącego (klasy mundurowe i ogólne) i Branżowej Szkoły I Stopnia „Euroszkoły” kształcącej w 19 zawodach. Osoby dorosłe kształcimy w Szkole Policealnej w zawodzie opiekun medyczny. Ze względu na sytuację i zagrożenie epidemiczne, zgłoszenia przyjmujemy tylko poprzez e-mail.

Internetową kartę zgłoszenia do szkoły należy wysłać na e-mail jan@fundacja-ece.edu.pl.
Po otrzymaniu wiadomości, skontaktujemy się z Państwem.
Kontakt telefoniczny kom.  nr 516 195 778

ZAPRASZAMY

______________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Od 16 marca br. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, a do 23 marca i uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Euroszkoły zostali objęci kształceniem na odległość. Szczegółowe informacje na temat tego sposobu kształcenia w naszych szkołach można uzyskać telefonicznie lub poprzez e-mail u wychowawców klas. Informuję, że od 25 marca br. nauka tym sposobem jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Od 30 marca br. Centra Kształcenia Zawodowego rozpoczynają obowiązkowe kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych teoretycznych (dotyczy uczniów Szkoły Branżowej). W razie niemożności skontaktowania się z wychowawcą klasy, proszę o kontakt z sekretariatem  nr 516 195 778 w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Dyrektor
Janusz Burghardt

______________________________________________________________________________

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2019/2020

 • 02.09.2019 r. -rozpoczęcie roku szkolnego 
 • 23-31.12.2019 r. -zimowa przerwa świąteczna
 • 10-23.02.2020 r. -ferie zimowe
 • 09-14.04.2020 r. -wiosenna przerwa świąteczna
 • 24.04.2020 r. -zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
 • 8-29.06.2020 r. -egzamin maturalny
 • 26.06.2020 r. zakończenie zajęć
 • 27.06-31.08.2020 r. -ferie letnie

SPOTKANIA RODZICÓW
Z WYCHOWAWCAMI KLAS

 • 25.09.19 r.
 • 13.11.19 r.
 • 18.12.19 r.
 • 15.01.20 r.
 • 18.03.20 r.
 • 27.05.20 r.nie odbędzie się
 • (wychowawcy klas do dnia 27.05.20 r. telefonicznie powiadomią uczniów i rodziców o zagrożeniach)

_______________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew.278
kom. +48 516 195 778
jan@fundacja-ece.edu.pl