Info.Szkoły

ECE-logo

WEWNĘTRZNE PROCEDURY
FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ W CZASIE PANDEMII

_____________________________________________________________

Funkcjonowanie szkół w aktualnej sytuacji epidemicznej

Do 25 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość w szkołach ponadpodstawowych.

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 25 kwietnia br.  młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

_____________________________________________________________

REKRUTACJA DO SZKÓŁ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

więcej informacji – tutaj!

facebook-icon

_____________________________________________________________

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z RODZICAMI I UCZNIAMI

(poniedziałek-piątek w godz. 9.00 -14.00 po telefonicznym umówieniu się)

 tel.  509 627 981

 • dyrektor
 • wicedyrektor
 • pedagog szkolny
 • wychowawcy klas
 • psycholog szkolny
 • sekretariat szkół

WIRTUALNY PEDAGOG SZKOLNY

 tel.  604 791 694

_____________________________________________________________

MATURA 2021

Uczniowie III klasy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w 2021 roku przystępują
wyłącznie do pisemnego egzaminu maturalnego wg następującego harmonogramu:

Miejsce egzaminu: Koszalin, ul.T.Chałubińskiego 15

POZIOM PODSTAWOWY

data: 04 maja 2021 roku
godz. 09.00
JĘZYK POLSKI  – aula

data: 05 maja 2021 roku
godz. 09.00
MATEMATYKA – aula

data: 06 maja 2021 roku
godz. 09.00
JĘZYK ANGIELSKI – aula

data: 13 maja 2021 roku
godz. 14.00
JĘZYK NIEMIECKI – sala nr 25

POZIOM ROZSZERZONY

data: 07 maja 2021 roku
godz. 09.00
JĘZYK ANGIELSKI  – sala nr 25

data: 10 maja 2021 roku
godz. 09.00
JĘZYK POLSKI  – sala nr 25

data: 12 maja 2021 roku
godz. 09.00
BIOLOGIA  – sala nr 25

data: 17 maja 2021 roku
godz. 09.00
HISTORIA  – sala nr 25

____________________________________________________________

EGZAMIN ZAWODOWY 2021

Uczniowie III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w 2021 roku przystępują do egzaminu zawodowego wg następującego harmonogramu:

EGZAMIN Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZY I KART ODPOWIEDZI
(pisemny)

Miejsce egzaminu: Koszalin, ul.T.Chałubińskiego 15

data: 22 czerwca 2021 roku
godz. 10.00
sala nr 16

 • kucharz
 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych

godz. 12.00
sala nr 18

 • dekarz
 • fryzjer

EGZAMIN ZAWODOWY
(praktyczny)

Data i godzina egzaminu zgodnie z ustaleniami ośrodków egzaminacyjnych

 • kucharz – Kołobrzeg
 • sprzedawca – Koszalin
 • mechanik pojazdów samochodowych – Koszalin
 • dekarz – Bydgoszcz
 • fryzjer – Gniezno

Informator
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
o egzaminie  potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

____________________________________________________________