Info.Szkoły

ECE-logo

ROK SZKOLNY 2020/2021

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ W CZASIE PANDEMII

Wszystkie osoby przybywające do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia „Euroszkoły” są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania wewnętrznych procedur funkcjonowania szkół w czasie pandemii.

_____________________________________________________________

FORMY KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2020 r. zarządzeniem dyrektora szkół, od 19 października br. do odwołania kształcenie we wszystkich klasach jest realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyczna nauka zawodu uczniów Szkoły Branżowej jest realizowana na dotychczasowych zasadach.

_____________________________________________________________

Adresy poczty e-mail, z których nauczyciele, i na które uczniowie są zobowiązani przesyłać prace podczas kształcenia na odległość. Należy pamiętać, aby w temacie poczty zawsze wpisać nazwę przedmiotu, z którego jest przesyłana praca. Inaczej wysłane prace nie będą sprawdzane.

Liceum Ogólnokształcące:

 • Klasa 411 – lo411w@fundacja-ece.edu.pl
 • Klasa 412 – lo412o@fundacja-ece.edu.pl
 • Klasa 421 – lo421@fundacja-ece.edu.pl
 • Klasa 321 – lo321@fundacja-ece.edu.pl
 • Klasa 331 – lo331@fundacja-ece.edu.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia „Euroszkoła”

 • Klasa 311Bp – bp311@fundacja-ece.edu.pl
 • Klasa 321Bp – bp321@fundacja-ece.edu.pl
 • Klasa 321Bg – bg321@fundacja-ece.edu.pl
 • Klasa 331Bg – bg331@fundacja-ece.edu.pl

_____________________________________________________________

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • DYREKTOR SZKOŁY
 • PEDAGOG SZKOLNY
 • WYCHOWAWCY KLAS

po telefonicznym umówieniu, tel. kontaktowy 509 627 981

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

__________________________________________________