Info.Studia

ECE-logo

 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zapraszamy absolwentów studiów podyplomowych po odbiór świadectw
______________________________________________________________________________________________

PLAN SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH

(wrzesień/październik)

16.09.2017 r.

godzina 10.00

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Surdopedagogika

23.09.2017 r.

godzina 09.30

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Przygotowanie pedagogiczne

godzina  10.30

 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

godzina 11.30

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Mediacje i negocjacje

Terminy spotkań organizacyjnych poniższych kierunków już wkrótce

 • Dietetyka i zarządzanie żywieniem zbiorowym
 • Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Integracja sensoryczna
 • Matematyka
 • Chemia
 • Fizyka

30.09.2017 r.

godzina 09.30

 • Geografia z ochroną środowiska
 • Przyroda z ochroną środowiska
 • Biologia z ochroną środowiska

godzina  10.30

 • Zarządzanie z zasobami ludzkimi
 • BHP z elementami zarządzania
 • Administracja i zarządzanie

godzina 11.30

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Logopedia

07.10.2017 r.

godzina 09.30

 • Języka angielski w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Historia

godzina  10.30

 • Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna z elementami masażu i fizykoterapii
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego
 • Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej

___________________________________________________________

NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

2-semestralne studia prowadzone przez Gdańską Szkołę Wyższą
w porozumieniu z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Celem studiów podyplomowych Ubezpieczenia Społeczne jest dostarczenie lub uaktualnienie specjalistycznej i praktycznej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych  i prawa pracy. Program studiów przewiduje zapoznanie słuchaczy z elementami prawa pracy, podstawami zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pracy i zasadami właściwej komunikacji. Po zakończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do pracy, w której wykorzystuje się wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, dotyczy to zarówno pracy u płatników składek, jak i w organach rentowych. Uzyskują  umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, niezbędne do skutecznej realizacji własnych celów w kontaktach z innymi ludźmi.

czytaj więcej!

______________________________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl