Info.Studia

ECE-logo

W A R S Z T A T Y
dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów

NAUCZYCIELSKI EVEREST

8- godzinne warsztaty  dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół podczas których:

 •  poznajesz swoje mocne i słabe strony w zawodzie nauczyciela;
 • uczysz się radzenia w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
 • uczysz się zasad funkcjonowania w grupie;

Zapisy:   do 21.11.2018 r. – wpisowe 100 zł
Zajęcia:  24.11.2018 r. godz. 9.00
Miejsce: Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie, tel. 94 342 48 20
Koszt:    350 zł od osoby
Możliwość kontynuacji szkolenia

________________________________________________________________________________________

STUDIA PODYPLOMOWE

WOLNE MIEJSCA

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –  Oligofrenopedagogika
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Administracja i zarządzanie

____________________________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl