Info.Studia

ECE-logo

NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

2-semestralne studia prowadzone przez Gdańską Szkołę Wyższą
w porozumieniu z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Celem studiów podyplomowych Ubezpieczenia Społeczne jest dostarczenie lub uaktualnienie specjalistycznej i praktycznej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych  i prawa pracy. Program studiów przewiduje zapoznanie słuchaczy z elementami prawa pracy, podstawami zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pracy i zasadami właściwej komunikacji. Po zakończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do pracy, w której wykorzystuje się wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, dotyczy to zarówno pracy u płatników składek, jak i w organach rentowych. Uzyskują  umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, niezbędne do skutecznej realizacji własnych celów w kontaktach z innymi ludźmi.

czytaj więcej!

______________________________________________________________________________________________

 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Uprzejmie informujemy, że absolwenci studiów podyplomowych poniższych kierunków
mogą zgłaszać się po odbiór świadectw:

1. Organizacja i zarządzanie w oświacie.

_______________________________________________________________________________________________

KIERUNKI NOWYCH EDYCJI

(luty 2017)

  • Przygotowanie pedagogiczne
  • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-Oligofrenopedagogika
  • Biologia z ochroną środowiska
  • Geografia z ochroną środowiska
  • Organizacja i zarządzanie w oświacie
  • W- F z elementami edukacji zdrowotnej
  • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl