Info.Studia

ECE-logo

WOLNE MIEJSCA

(edycja październik 2017)

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Logopedia
 • Surdopedagogika
 • Administracja i zarządzanie
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • BHP z elementami zarządzania
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-Oligofrenopedagogika

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl