Info.Studia

ECE-logo

Od stycznia 2019 roku obowiązuje
NOWA PROCEDURA REJESTRACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE
Zobacz przewodnik!

______________________________________________________________________________________________

PLAN SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH – LUTY 2019

09.02.2019 r. godz.  10.30

 • Logopedia
 • Administracja i zarządzanie
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Biologia z ochroną środowiska
 • Przyroda z ochroną środowiska
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Geografia z ochroną środowiska
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-Oligofrenopedagogika

23.02.2019 r. godz.  10.30

 • BHP z elementami zarządzania
 • Dietetyka i zarządzanie żywieniem zbiorowym
 • Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych

Z A P R A S Z A M Y

_______________________________________________________

____________________________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl