Info.Studia

ECE-logo

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR ŚWIADECTW

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Surdopedagogika
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • BHP
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

_______________________________________________________

STUDIA PODYPLOMOWE 2018

 • Logopedia
 • Administracja i zarządzanie
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-Oligofrenopedagogika

___________________________

Dowiedz się więcej

 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych z elementami zarządzania

___________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl