Info.Studia

ECE-logo

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR ŚWIADECTW

 • Logopedia
 • Administracja i zarządzanie
 • Ochrona danych osobowych
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

______________________________________________________________________________________________

EDYCJA 2019
(wolne miejsca-rejestracja do 30. kwietnia br.)

 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-Oligofrenopedagogika

PIERWSZE ZAJĘCIA

06.04.19 r. godz.09.00

 • Logopedia
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Uwaga!
Od stycznia 2019 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
obowiązuje nowa procedura rejestracji na studia podyplomowe
tu kliknij!

Z A P R A S Z A M Y

_______________________________________________________

____________________________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl