Info.Studia

ECE-logo

STUDIA PODYPLOMOWE
EDYCJA – luty 2018

____________________________________________________________________________________

PLAN
SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH

 24.02.2018 r.

godz.09.30

 • Administracja i zarządzanie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie

godz.10.30

 • BHP z elementami zarządzania
 • Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych nowość!

godz.11.30

 • Mediacje i negocjacje
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe

03.03.2018 r.

godz.10.00

 • Biologia z ochroną środowiska
 • Przyroda z ochroną środowiska
 • Geografia z ochroną środowiska

godz.11.00

 • Logopedia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

10.03.2018 r.

godz.10.00

 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym

godz.11.00

 • Surdopedagogika
 • Resocjalizacja i socjoterapia

___________________________

Dowiedz się więcej

PIERWSZE
ZAJĘCIA NOWYCH EDYCJI

03.03.2018 r.

godz.09.30

 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
  – Oligofrenopedagogika

10.03.2018 r.

godz.09.30

 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

WOLNE MIEJSCA

___________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl