Info.Studia

ECE-logo

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR ŚWIADECTW

_______________________________________________________

PLAN SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH
Edycja – październik 2018

22.09.2018 r.

godzina 11.00

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Przygotowanie pedagogiczne

29.09.2018 r.

godzina 09.30

 • Logopedia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

godzina 10.30

 • Doradztwo zawodowe i personalne

godzina 11.00

 • Organizacja i zarządzanie w oświacie

___________________________

Dowiedz się więcej

06.10.2018 r.

godzina 09.30

 • Biologia z ochroną środowiska
 • Przyroda z ochroną środowiska
 • Geografia z ochroną środowiska

godzina 10.30

 • BHP z elementami zarządzania
 • Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych z elementami zarządzania
 • Administracja i zarządzanie

20.10.2018 r.

godzina 09.30

 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej

godzina 10.30

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Dietetyka i zarządzanie żywieniem zbiorowym

Pierwsze zajęcia – wolne miejsca

06.10.2018 r.

godzina 09.00

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –  Oligofrenopedagogika
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Resocjalizacja i socjoterapia

___________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl