3-semestralne

ECE-logo

Aktualnie nie prowadzimy studiów podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE

studia podyplomoweStudia Fundacja prowadzi we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem w Warszawie. Wykładowcami są profesorowie i nauczyciele akademiccy wielu polskich uczelni, nauczyciele koszalińskich szkół oraz przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. Rozpoczęcie nowych edycji (kierunków) następuje w lutym i październiku danego roku. Wszystkie zajęcia odbywają się w Koszalinie. Zapewniamy komfortowe warunki kształcenia i dogodne sposoby finansowania.

 

Aktualnie w naszej ofercie

 • Logopedia
 • Etyka i filozofia
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Biologia z ochroną środowiska
 • Przyroda z ochroną środowiska
 • Geografia z ochroną środowiska
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Historia, Matematyka, Fizyka, Chemia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami masażu i fizykoterapii

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl