Dorośli

ECE-logo

S Z K O Ł Y
POLICEALNE i PONADGIMNAZJALNE

IMG_0988Policealne szkoły  zawodowe umożliwiają osobom dorosłym nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.  W ofercie Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne znajdują się  szkoły kształcące w dziedzinie masażu i opieki  medycznej. Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych w nowoczesny sprzęt i urządzenia pracowniach zawodowych. Kadra nauczycielska to przedstawiciele szkół i zakładów pracy posiadający najwyższe kwalifikacje i długoletni staż zawodowy. W zależności od wybranego zawodu nauka trwa 1 rok (opiekun medyczny) lub 2 lata (masażysta). Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Osoby dorosłe pragnące uzyskać lub uzupełnić wykształcenie średnie zapraszamy do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.


POLICEALNE STUDIUM MEDYCZNE dla DOROSŁYCH

Opiekun medyczny – 1 rok

Zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca: Absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Aktualnie występuje duże zapotrzebowanie na opiekunów medycznych w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej np. w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Włoch.

___________________________________________________________

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE dla DOROSŁYCH

Technik masażysta – 2 lata

Zawód uprawniający do wykonywania masaży leczniczych i kosmetycznych, wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej.

 

Absolwent szkoły potrafi:

  • wykonać masaż w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
  • modyfikować techniki masażu
  • obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną używaną podczas masażu

 ___________________________________________________________

III PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

Czas nauki – 3 lata

___________________________________________________________


Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
sekret@fundacja-ece.edu.pl
____________________________________________________________

Pracownie zawodowe