Dorośli

ECE-logo

SZKOŁY   POLICEALNE

IMG_0988Policealne szkoły zawodowe umożliwiają osobom dorosłym nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.  W ofercie Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne znajdują się  szkoły kształcące w dziedzinie masażu i opieki  medycznej. Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych w nowoczesny sprzęt i urządzenia pracowniach zawodowych. Kadra nauczycielska to przedstawiciele szkół i zakładów pracy posiadający najwyższe kwalifikacje i długoletni staż zawodowy. W zależności od wybranego zawodu nauka trwa 1 rok (opiekun medyczny) lub 2 lata (masażysta). Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej.


POLICEALNE STUDIUM MEDYCZNE dla DOROSŁYCH

Opiekun medyczny – 1 rok

Zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca: Absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Aktualnie występuje duże zapotrzebowanie na opiekunów medycznych w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej np. w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Włoch.

___________________________________________________________

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE dla DOROSŁYCH

Technik masażysta – 2 lata

Zawód uprawniający do wykonywania masaży leczniczych i kosmetycznych, wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej.

 

Absolwent szkoły potrafi:

  • wykonać masaż w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
  • modyfikować techniki masażu
  • obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną używaną podczas masażu

____________________________________________________________

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem nowych zasad ochrony  i przetwarzania danych osobowych tzw. RODO, proszę zapoznać się z poniższym dokumentem:

____________________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
sekret@fundacja-ece.edu.pl
____________________________________________________________