Szkoły dla młodzieży

ECE-logo

facebook-icon

NAUKA W SZKOŁACH JEST BEZPŁATNA

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Organ prowadzący szkołę:
Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne, ul.T.Chałubińskiego 15
Prezes Zarządu Fundacji – Ryszard Modzelewski

Dyrektor szkoły – Janusz Burghardt
Wicedyrektor szkoły – Violetta Opozda
Sekretariat: tel. 516 195 778 lub 509 627 981
e-mail: plo@fundacja-ece.edu.pl

Klasa mundurowa

Nauka w klasie mundurowej umożliwia młodzieży pragnącej w przyszłości podjąć pracę w wojsku zapoznanie się z charakterem i specyfiką pracy w jednostce wojskowej oraz z zasadami obowiązującymi podczas naboru do szkół wojskowych. Wybrane zajęcia (elementy musztry indywidualnej i zespołowej, ceremoniał wojskowy, taktyka, topografia, sporty obronne, strzelectwo i inne) są organizowane między innymi w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, 8. Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym, Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce i innych jednostkach w całej Polsce.
Nauka w klasie mundurowej umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

Klasa ogólna

Nauka w klasie ogólnokształcącej umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

Czas nauki – 4 lata
Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia do szkoły;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
 • trzy zdjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • kolejność zgłoszeń

__________________________________________________

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
„Euroszkoła”

Organ prowadzący szkołę:
Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne, ul.T.Chałubińskiego 15
Prezes Zarządu Fundacji – Ryszard Modzelewski

Dyrektor szkoły – Janusz Burghardt
Wicedyrektor szkoły – Violetta Opozda
Sekretariat: tel. 516 195 778 lub 509 627 981
e-mail: plo@fundacja-ece.edu.pl

Szkoła kształci w 19. zawodach:

 • sprzedawca, ogrodnik, kucharz, cukiernik
 • piekarz, blacharz, dekarz, ślusarz, fryzjer
 • stolarz, krawiec, murarz-tynkarz
 • monter izolacji budowlanych, elektryk
 • elektromechanik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • przetwórca ryb
 • fotograf

Czas nauki – 3 lata

__________________________________________________

Ochrona danych osobowych

Szanowni rodzice/opiekunowie, w związku z wprowadzeniem zasad ochrony  i przetwarzania danych osobowych tzw. RODO, proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami

__________________________________________________

Dowiedz się więcej