Szkoły dla młodzieży

ECE-logo

facebook-icon

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Organ prowadzący szkołę:
Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne, ul.T.Chałubińskiego 15, tel. 516 195 778

Dyrektor szkoły – Janusz Burghardt
Wicedyrektor szkoły – Violetta Opozda
Sekretariat – tel. 509 672 981
e-mail: jan@fundacja-ece.edu.pl

Klasy mundurowe

Nauka w klasie mundurowej umożliwia młodzieży pragnącej w przyszłości podjąć pracę w wojsku zapoznanie się z charakterem i specyfiką pracy w jednostce wojskowej oraz z zasadami obowiązującymi podczas naboru do szkół wojskowych. Wybrane zajęcia (elementy musztry indywidualnej i zespołowej, ceremoniał wojskowy, taktyka, topografia, sporty obronne, strzelectwo i inne) są organizowane między innymi w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, 8. Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym, Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce i innych jednostkach w całej Polsce. Nauka w klasie mundurowej umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

Klasy ogólne

Nauka w klasie ogólnokształcącej umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

Czas nauki – 4 lata
Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
 • karta zdrowia;
 • trzy zdjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • kolejność zgłoszeń

__________________________________________________

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
„Euroszkoła”

Organ prowadzący szkołę:
Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne, ul.T.Chałubińskiego 15, tel. 516 195 778

Dyrektor szkoły – Janusz Burghardt
Wicedyrektor szkoły – Violetta Opozda
Sekretariat – tel. 509 672 981
e-mail: jan@fundacja-ece.edu.pl

Szkoła kształci w 19. zawodach:

 • sprzedawca, ogrodnik, kucharz, cukiernik
 • piekarz, blacharz, dekarz, ślusarz, fryzjer
 • stolarz, krawiec, murarz-tynkarz
 • monter izolacji budowlanych, elektryk
 • elektromechanik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • przetwórca ryb
 • fotograf

Czas nauki – 3 lata
Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty;
 • karta zdrowia ucznia;
 • zaświadczenie lekarskie zezwalające na możliwość wykonywania i pobierania praktycznej nauki  zawodu (zaświadczenie lekarskie wydaje Poradnia Medycyny Pracy, 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 136);
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą;
 • trzy zdjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • kolejność zgłoszeń

__________________________________________________

Ochrona danych osobowych

Szanowni rodzice/opiekunowie, w związku z wprowadzeniem zasad ochrony  i przetwarzania danych osobowych tzw. RODO, proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami

Nauka w szkołach jest bezpłatna

__________________________________________________

Więcej informacji

tel. kom. +48 509 627 981
jan@fundacja-ece.edu.pl

Dowiedz się więcej