Młodzież

ECE-logo

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

facebook-icon

Klasa mundurowa

Nauka w klasie wojskowej umożliwia młodzieży pragnącej w przyszłości podjąć pracę w wojsku zapoznanie się z charakterem i specyfiką pracy w jednostce wojskowej. W profesjonalny sposób zapoznaje młodzież z zasadami obowiązującymi podczas kwalifikacji do szkół wojskowych. Wybrane zajęcia wojskowe (elementy musztry indywidualnej i zespołowej, ceremoniał wojskowy, taktyka, topografia, sporty obronne, strzelectwo i inne) są organizowane w: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, 8. Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym, Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce i innych jednostkach w całej Polsce. Szkoła umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego z świadectwem maturalnym.

Klasa ogólna

Szkoła umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego z świadectwem maturalnym.

Czas nauki – 4 lata

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
 • karta zdrowia;
 • trzy zdjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • kolejność zgłoszeń

__________________________________________________

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
„Euroszkoła”

facebook-icon

Kształci w  19 zawodach:

 • sprzedawca, ogrodnik, kucharz, cukiernik
 • piekarz, blacharz, dekarz, ślusarz, fryzjer
 • stolarz, krawiec, murarz-tynkarz
 • monter izolacji budowlanych, elektryk
 • elektromechanik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • przetwórca ryb
 • fotograf

Czas nauki – 3 lata

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty;
 • karta zdrowia ucznia;
 • zaświadczenie lekarskie zezwalające na możliwość wykonywania i pobierania praktycznej nauki  zawodu (zaświadczenie lekarskie wydaje Poradnia Medycyny Pracy, 75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 136);
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą
 • trzy zdjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • kolejność zgłoszeń

__________________________________________________

Ochrona danych osobowych

Szanowni rodzice, w związku z wprowadzeniem nowych zasad ochrony  i przetwarzania danych osobowych tzw. RODO, proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami

__________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
jan@fundacja-ece.edu.pl