Aktualności

ECE-logo

Oferta edukacyjna

Bezpłatne szkoły. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017. Młodzieży i dorosłym  umożliwiamy zdobycie atrakcyjnego zawodu. Młodzież ponadgimnazjalną kształcimy w Liceum Ogólnokształcącym w klasach ogólnych i mundurowych oraz w  Zasadniczej Szkole Zawodowej. Osoby dorosłe kształcimy w zawodzie technika masażysty i opiekuna medycznego. Ponadto istnieje możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego wraz z maturą w Liceum Ogólnokształcącym. Rekrutacja trwa.

gabinet języków obcych1

20160426_093420

 

 

 

 

 

 

photo-2374405