Rekrutacja na studia

NOWOŚĆ!

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie

zapraszają na 2-letnie studia magisterskie (uzupełniające) z psychologii.

Planowane rozpoczęcie zajęć w pierwszej połowie listopada br.
Zajęcia będą prowadzone w Koszalinie. Termin przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną
do 30 października, e-mail: sekret@fundacja-ece.edu.pl

Informacji o studiach udziela sekretariat Fundacji
tel.+48 516 195 778