Seniorzy

AKADEMIA SENIORA
„Piękny Wiek”

Szanowni Seniorzy !

Starość jest stanem, który jest nieodwołalny. Granice wiekowe starości już w II poł. XX w. uległy znacznemu przesunięciu. Seniorem w naszych polskich warunkach określa się obecnie osobę nieaktywną zawodowo, a więc zazwyczaj powyżej 60 roku życia. Fakt pobierania renty czy emerytury nie oznacza jednak wykluczenia społecznego, bierności w uprawianiu sportu, rozwijaniu własnych zainteresowań, zdobywania nowych umiejętności, a także wspomaganiu innych, słabszych  czy bardziej potrzebujących.  Aby stworzyć możliwości realizacji tych celów proponujemy Państwu udział w zajęciach Akademii Seniora „Piękny wiek”. Akademia mieści się w siedzibie Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne  w Koszalinie przy ul. Chałubińskiego 15. Dniem „akademickim” będzie środa – dzień wykładów, natomiast zajęcia warsztatowe, kursy, spotkania mogą odbywać się w inne dni. Proponujemy Państwu między innymi zajęcia językowe, sportowe, turystyczne, rękodzielnicze, fotograficzne, komputerowe. Chcemy wprowadzić także warsztaty z zakresu komunikacji, prezentacji itp. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Informacje można uzyskać w siedzibie FO-ECE  w Koszalinie ul. Chałubińskiego 15, tel.94 342 48 20. Tam też dostępne są deklaracje. Odpłatność na rok akademicki wynosi: wpisowe-50 zł; czesne za semestr-50 zł. Dojazd autobusami  nr 8,9,10,15 -pętla autobusowa za Szpitalem Wojewódzkim.

ZAPRASZAMY

 ___________________________________________________________________________________________

KOSZALIŃSKA KARTA SENIORA

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne jest Partnerem Programu przyjętego przez Radę Miejską w Koszalinie w 2016 roku, który  umożliwia Seniorom większy dostęp do ofert świadczonych przez instytucje kultury, sportu i rekreacji oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Koszalinie.

Osoby posiadające Koszalińską Kartę  Seniora otrzymają w naszej placówce następujące zniżki:

  • 20% na kurs podstawowej obsługi komputera
  • 20% na kurs obsługi Internetu i komunikatorów internetowych
  • 15% na kurs języka angielskiego / niemieckiego
  • 15% na kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • 5% na pozostałe płatne kursy i szkolenia oraz inne formy edukacyjne
  • możliwość zorganizowania szkoleń i warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez seniorów w atrakcyjnych cenach (np. warsztaty zdrowego gotowania, opieka nad chorym członkiem rodziny i inne)

Zapraszamy do skorzystania z proponowanych usług

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
sekret@fundacja-ece.edu.pl