WSZP – Warszawa

ECE-logo

E-learning – kształcenie na odległość

logo wzspE-learning  to studia z wykorzystaniem Internetu jako medium do transmisji materiałów dydaktycznych w formie multimedialnej. Zgodne ze znowelizowaną ustawą o szkolnictwie wyższym jest to niestacjonarna forma studiów. Absolwenci studiów mają takie same prawa jak pozostali absolwenci w tym również do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

Misją Internetowej Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem zwanej e-WSZP jest kreowanie swobodnego dostępu do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu młodzieży oraz doskonaleniu predyspozycji kadr menedżerskich i personelu. W strukturach Uczelni funkcjonuje Instytut Bezpieczeństwa Krajowego, którego siedziba znajduje się w Fundacji Oświatowej-Europejskiego Centrum Edukacyjnego w Koszalinie, gdzie został utworzony punkt rekrutacyjno-informacyjny w zakresie możliwości realizacji licencjackich studiów e-learningowych.

Dostrzegając potrzebę edukacji społeczeństwa dla bezpieczeństwa oraz rolę i znaczenie w tym zakresie komunikacji społecznej, Instytut jest otwarty na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska oferuje studia licencjackie e-learningowe na kierunku socjologia i zarządzanie. Studia trwają 6 semestrów. W zależności od kierunku pełen program trzyletnich studiów licencjackich obejmuje:

  • socjologia     -1320 godzin
  • zarządzanie -1200 godzin

Po ukończeniu studiów student może podjąć naukę na drugim kierunku studiów. Nauka trwa tylko 1 rok i kończy się zdobyciem drugiego dyplomu. Zapisy na studia odbywają się w siedzibie Fundacji.

Zapraszam
dr Henryk Miśkiewicz
Dyrektor Instytutu

________________________________________________________________________________________

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
tel. 22 644 99 11, tel. kom. 509 932 622
Nr konta:
Bank Zachodni WBK S.A.
67 1090 1043 0000 0001 0489 4184

________________________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl