GSW – Gdańsk

ECE-logo

 ZAOCZNE STUDIA LICENCJACKIE

logo_gsw

W 2016 roku Gdańska Szkoła Wyższa utworzyła Wydział Zamiejscowy mieszczący się w Koszalinie przy ul. T. Chałubińskiego 15 (budynek Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne) realizujący studia zaoczne I-go stopnia w dwóch specjalnościach:

Kryminologia

Studia  pozwalają poznać przepisy prawa karnego, nauczyć się zbierać i analizować informacje dotyczące zdarzeń przestępczych, reagować na zagrożenia socjalizacji i resocjalizacji, diagnozować problemy społeczne, zapobiegać zjawiskom patologicznym  i inne. Po ukończeniu studiów można pracować między innymi w: Policji, Powiatowych Centrach Pomocy Społecznej, Służbie więziennej, Sądownictwie itp.

Administracja

Studia  pozwalają poznać przepisy nowoczesnej administracji, prawa administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, organizować zamówienia publiczne, funkcjonowania instytucji państwowych i inne. Po ukończeniu studiów można pracować między innymi w: administracji rządowej i samorządowej, placówkach kulturalnych, instytucjach krajowych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE itp.

_______________________________________________________

Szczegółowe informacje

Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Koszalinie
ul. T. Chałubińskiego 15
tel. 600 011 772
sekret@fundacja-ece.edu.pl