Studia licencjackie

ECE-logo

O STUDIACH
licencjackie, inżynierskie, magisterskie

wynajem sal wykładowychStudia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury i kończy się obroną pracy dyplomowej. Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a studia inżynierskie co najmniej siedem semestrów. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskie).

Aktualnie nie prowadzimy studiów na poziomie licencjackim