Kadra zarządzająca

ECE-logo

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne
75-581 Koszalin, ul.Tytusa Chałubińskiego 15

__________________________________________________________

PrezesRyszard Modzelewski

Prezes Zarządu Fundacji
tel. 94 342 48 20, wew. 323
tel. kom. 607 271 274

__________________________________________________________________________________________________

Jan Dolata

Wiceprezes Zarządu Fundacji
tel. 94 342 48 20, wew. 266
tel. kom. 605 291 952