Kursy i szkolenia

ECE-logo

KURSY i SZKOLENIA AKREDYTOWANE

(Kuratorium Oświaty w Szczecinie)

 • Obsługa kasy fiskalnej z elementami socjotechniki sprzedaży
 • Język niemiecki, branżowy – gastronomiczny
 • Kurs komputerowy z programem księgowym
 • Kompleksowa obsługa biura z obsługą komputera
 • Grafika komputerowa
 • Kurs komputerowy (grafika, baza danych)
 • Komputerowy z obsługą kasy fiskalnej
 • Obsługa podstawowa komputera
 • Tworzenie stron www
 • Kompleksowa obsługa biura
 • Opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (z modułem języka niemieckiego)
 • Opiekun nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi
 • Magazynier
 • Kurs kelnerski
 • Kelner-barman
 • Opiekunka dziecięca
 • Bukieciarsko-florystyczny
 • Język migowy KSS I stopnia
 • Przedstawiciel handlowy
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • Kosmetyczny
 • Uprawa i pielęgnacja roślin i krzewów
 • Pomoc kuchenna
 • Masaż rehabilitacyjny i klasyczny

SZKOLENIA SPAWALNICZE

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne posiada uprawnienia (Certyfikat TUV SUD Polska Sp. z o.o. Dział Industrie Service) do prowadzenia szkoleń spawalniczych według poniższych norm i przepisów:

 • EN 287-1
 • EN ISO 9606 (seria norm)
 • AD-2000 Merkblatt HP3
 • Dyrektywy 97/23/WE

oraz w zakresie spawania:

 • łukowego elektrodą otuloną (111)
 • elektrodą topliwą w osłonie gazów (131, 135)
 • drutami proszkowymi w osłonie gazów (136)
 • elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (141)
 • acetylenowo-tlenowego (311)

INNE SZKOLENIA

 • Szkolenia BH P- wszystkie rodzaje
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna
 • Kurs na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Kurs na kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki
 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie okresowe pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 • Kurs dla nauczycieli uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl