Kursy i Szkolenia

ECE-logo

KURSY

  • Kurs na kierownika wypoczynku
  • Kurs na wychowawcę wypoczynku
  • Kurs na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
  • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

SZKOLENIA

  • Szkolenia BHP – wszystkie rodzaje
  • Szkolenie dla dziennego opiekuna
  • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna
  • Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym
  • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
  • Szkolenie okresowe pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby

 Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl