Aktualności

ECE-logo

Trening strzelecki

TRENING STRZELECKI

30 kwietnia 2014 r. uczniowie klas drugich uczestniczyli w w zajęciach zorganizowanych na krytej strzelnicy w Koszalinie. Zajęcia prowadzono w zakresie znajomości budowy broni i amunicji, zasad strzelania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas obsługiwania sę bronią. Uczniowie odbyli strzelania z kbks, broni pneumatycznej oraz broni palnej typu Glock. Najlepsze wyniki osiągnął uczeń klay wojskowej Marcin Matecki uzyskując 95 pkt.