Fundacja Oświatowa

ECE-logo Prowadzi i wspiera działalność edukacyjną, naukową i wychowawczą oraz umożliwia uzyskanie wykształcenia lub zdobycie atrakcyjnego zawodu.

O  N A S

photo-2925Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie jako jedna z większych placówek oświatowych na Wybrzeżu funkcjonuje na rynku od ponad dekady. To wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej powoduje, że jesteśmy firmą znaną i rozpoznawalną, do której chętnie się powraca.

Zasadniczą dziedziną działalności Fundacji są studia podyplomowe ale można u nas także uzyskać wyższe wykształcenie pierwszego stopnia. Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych kształcimy osoby dorosłe w policealnych szkołach zawodowych (także medycznych) oraz w liceum ogólnokształcącym.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość nauki młodzieży w liceum ogólnokształcącym w tzw. klasach mundurowych oraz w branżowej szkole I stopnia. Wszystkie szkoły zawodowe umożliwią zdobycie atrakcyjnego, poszukiwanego i dobrze płatnego zawodu.

Fundacja w szerokim zakresie realizuje szkolenia kursowe. Z powodzeniem wykorzystuje środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Systematycznie prowadzi bezpłatne formy kształcenia i szkolenia dla mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Stale dążymy do poszerzania zakresu naszej działalności. W ramach tych działań od września 2016 roku rozpoczął działalność nowy obiekt (żłobek i przedszkole), do którego zapisy prowadzimy przez cały rok, a od 2018 roku w Fundacji funkcjonuje pierwsza w województwie zachodniopomorskim Szkoła Podstawowa EuroSzkoła, realizująca edukację spersonalizowaną, koncentrująca się na indywidualnych potrzebach edukacyjnych uczniów, godząca je z wymaganiami podstawy programowej MEN. Więcej informacji tel. 884 865 745

Prezes Zarządu Fundacji
mgr Ryszard Modzelewski

Zakres działalności
Kadra zarządzająca
Kontakt

___________________________________________________________

P O R O Z U M I E N I A <> C E R T Y F I K A T Y <> R E F E R E N C J E

Fundacja realizując działalność dydaktyczną systematycznie uzyskuje nowe zezwolenia i certyfikaty do prowadzenia edukacji na najwyższy europejskim poziomie. Poniżej kilka z nich.

___________________________________________________________

P O D Z I Ę K O W A N I A

Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami oświatowymi, administracji państwowej i samorządowej poprzez realizację szerokiego spektrum usług edukacyjnych. Jakość naszych usług jest systematycznie oceniana nie tylko przez przez studentów i słuchaczy, ale również przez instytucje zlecające szkolenie. W ramach swojej działalności statutowej Fundacja pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, młodym sportowcom, instytucjom i itp. Niektórzy przysyłają podziękowania.

 

___________________________________________________________

W Y R Ó Ż N I E N I A

Za swoją dotychczasową działalność Fundacja była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Do najważniejszych, należy zdobycie Złotego Denara i miana Firmy Roku oraz statuetki i tytułu Usługa 2015. Wyróżnienia te, są nie tylko formą uznania za zaangażowanie, innowacyjność i wysoki profesjonalizm, ale także motywacją do systematycznego poszerzania zakresu działalności edukacyjnej. Od września 2016 roku Fundacja planuje otwarcie żłobka i przedszkola, które będą wyposażone i przystosowane do opieki na najmłodszymi na najwyższym europejskim poziomie.

W 2010 roku Kapituła Konkursu organizowanego
przez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową wyróżniła Fundację Złotym Denarem i nadała miano

Firma Roku

firma roku 2010

W 2015 roku Kapituła Konkursu organizowanego
przez Środkowopomorską Radę Naczelną Organizacji Technicznej wyróżniła Fundację Statuetką i tytułem

Usługa 2015 – Edukacja pokoleniowa

Usługa 2015

___________________________________________________________

G A L E R I A