Dokształcanie zawodowe

ECE-logo Projekty współfinansowane z EFS

_________________________________________________________

Projekt pn. Dodatkowe kształcenie szansą na rozwój zawodowy

Realizowany w ramach Działania  RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych 120 osób dorosłych (63K + 57M), z obszaru woj.zachodniopomorskiego, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, poprzez realizację szkoleń i kursów zawodowych do końca VI.2020r. Uczestnikami projektu mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat  z wył. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałe, uczące się lub pracujące na terenie jednego z powiatów: koszaliński, m.Koszalin, szczecinecki, kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, drawski, sławieński. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia certyfikowane lub kwalifikacyjne szkolenia i kursy zawodowe:

  • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia;
  • Montowanie stolarki budowlanej;
  • Projektowanie grafiki komputerowej;
  • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Rezultaty projektu: Min. 80% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) potwierdzone zewnętrzną certyfikacją (zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia) w ramach pozaszkolnych form kształcenia w projekcie (min. 96 osób). Projekt realizowany w okresie: I.2019 – VI.2020 przez Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

Termin rozpoczęcia szkoleń: marzec 2019 r.
Formularz rekrutacyjny – tu do pobrania

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie formularza rekrutacyjnego osobiście, pocztą tradycyjną  lub na adres mailowy jpalgan@fundacja-ece.edu.pl. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decyduje data wpływu zgłoszenia do Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne. Informacji dotyczących realizacji projektu udziela Pani Joanna Pałgan, nr tel. 94 342 48 20.

_________________________________________________________________________________

Dowiedz się więcej

 Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl