Dokształcanie zawodowe

ECE-logo Projekty współfinansowane z EFS

_________________________________________________________

Projekt pn. Dodatkowe kształcenie szansą na rozwój zawodowy

Szczegółowy plan zajęć:

1. Kurs – Projektowanie grafiki komputerowej

2. Kurs – Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

3. Kurs – Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym

______________________________________________

05.0.3.2019 r.

W dniu 06.03.2019 r. o godz. 16.15 rozpoczną się pierwsze zajęcia na kursie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu pn. „Dodatkowe kształcenie szansą na rozwój zawodowy”. Ze względu na ogromne zainteresowanie tym szkoleniem zajęcia rozpoczynają jednocześnie dwie grupy szkoleniowe liczące po 10 osób. Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, otrzymały informację drogą elektroniczną wraz z zaproszeniem na zajęcia. Pozostałe kandydatki na kurs zostały wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej z udziału w Projekcie, na szkolenie będą zapraszane kolejne osoby z listy rezerwowej. Na stronie będą umieszczane plany zajęć.

____________________________________________

08.01.2019 r.

Realizowany w ramach Działania  RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych 120 osób dorosłych (63K + 57M), z obszaru woj.zachodniopomorskiego, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, poprzez realizację szkoleń i kursów zawodowych do końca VI.2020r. Uczestnikami projektu mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat  z wył. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałe, uczące się lub pracujące na terenie jednego z powiatów: koszaliński, m.Koszalin, szczecinecki, kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, drawski, sławieński. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia certyfikowane lub kwalifikacyjne szkolenia i kursy zawodowe:

  • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia;
  • Montowanie stolarki budowlanej;
  • Projektowanie grafiki komputerowej;
  • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Rezultaty projektu: Min. 80% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) potwierdzone zewnętrzną certyfikacją (zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia) w ramach pozaszkolnych form kształcenia w projekcie (min. 96 osób). Projekt realizowany w okresie: I.2019 – VI.2020 przez Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

Termin rozpoczęcia szkoleń: marzec 2019 r.
Formularz rekrutacyjny – tu do pobrania

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie formularza rekrutacyjnego osobiście, pocztą tradycyjną  lub na adres mailowy jpalgan@fundacja-ece.edu.pl. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decyduje data wpływu zgłoszenia do Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne. Informacji dotyczących realizacji projektu udziela Pani Joanna Pałgan, nr tel. 94 342 48 20.

_________________________________________________________

ZAPYTANIA OFERTOWE

_________________________________________________________________________________

Dowiedz się więcej

 Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl