Aktualności

ECE-logo

Obniżka czesnego

Szanowni Państwo!

Z dniem ogłoszenia w kraju stanu epidemicznego powodującego zamknięcie wszystkich szkół, placówek oświatowych i opiekuńczych sytuacja rodziców/opiekunów, dzieci ale również podmiotów realizujących wychowanie i opiekę nad dziećmi stała się bardzo trudna.

Zarząd Fundacji-Europejskie Centrum Edukacyjne jako organ prowadzący Szkołę Podstawową „EuroSzkołę”, Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka” oraz Żłobek „Bajkowy Las” uwzględniając wszystkie aspekty zaistniałej sytuacji oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podjął decyzję
o obniżeniu w kwietniu br. kwoty czesnego w Szkole Podstawowej i Przedszkolu o 200 zł oraz w Żłobku o 220 zł. Ponadto osoby, mające dziecko w żłobku, dodatkowo otrzymają dofinansowanie z programu Maluch+2020 w kwocie 135 zł/m-c.

Podjęte przez nas działania, mają na celu pomimo sytuacji kryzysowej utrzymanie zatrudnienia pracowników szkoły, przedszkola i żłobka oraz zapewnienie Państwa dzieciom edukacji i opieki po zakończeniu stanu epidemicznego.

  Z wyrazami szacunku

  Ryszard Modzelewski
Prezes Zarządu Fundacji

Koszalin, 31 marca 2020 r.