Szkoły dla młodzieży i dorosłych

ECE-logo

S Z K O Ł Y
PONADGIMNAZJALNE i POLICEALNE

11031W zakresie możliwości uzyskania wykształcenia średniego i zawodowego Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne oferuje szkoły ponadgimnazjalne i policealne zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych.

Młodzieży proponujemy naukę w liceum  ogólnokształcącym w klasie ogólnej i mundurowej (aktualnie wojskowej i straży granicznej). Natomiast ukończenie branżowej szkoły I stopnia to szansa na podjęcie pracy w jednym z atrakcyjnych zawodów takich jak: sprzedawca, ogrodnik, kucharz, cukiernik, piekarz, piekarz, blacharz, ślusarz, fryzjer, stolarz, krawiec, murarz-tynkarz, monter izolacji budowlanych, elektryk, elektromechanik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Nauka dla młodzieży jest bezpłatna.

Osoby dorosłe kształcimy szkołach policealnych w dziedzinie masażu i opieki medycznej. W ofercie znajduje się również liceum ogólnokształcące dla dorosłych umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie wykształcenia średniego.

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
jan@fundacja-ece.edu.pl