Młodzież i dorośli

ECE-logo

S Z K O Ł Y
PODSTAWOWA, PONADPODSTAWOWE i POLICEALNE

11031W zakresie możliwości uzyskania wykształcenia średniego i zawodowego Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne oferuje szkoły ponadpodstawowe i policealne zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych.

Młodzieży proponujemy naukę w liceum  ogólnokształcącym w klasie ogólnej i mundurowej (aktualnie wojskowej i straży granicznej). Natomiast ukończenie branżowej szkoły I stopnia to szansa na podjęcie pracy w jednym z atrakcyjnych zawodów takich jak: sprzedawca, ogrodnik, kucharz, cukiernik, piekarz, piekarz, blacharz, ślusarz, fryzjer, stolarz, krawiec, murarz-tynkarz, monter izolacji budowlanych, elektryk, elektromechanik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik pojazdów samochodowych, przetwórca ryb i fotografnowość!. W szkole policealnej kształcimy w zawodzie technika masażysty i opiekuna medycznego. Nauka w tych szkołach jest bezpłatna.

Od września 2018 r. rozpoczęła działalność szkoła podstawowa pierwsza w województwie zachodniopomorskim realizująca Program Dobrej Edukacji.

 

______________________________________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
jan@fundacja-ece.edu.pl