Terminy zjazdów

ECE-logo

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomoweKształcenie w Koszalinie jest realizowane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem w Warszawie na wielu kierunkach. Wśród nich między innymi: logopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, diagnoza i terapia pedagogiczna i inne.

Wznawianie nowych edycji na kierunkach cieszących się zawsze dużym zainteresowaniem (uruchamianie nowych) następuje w lutym i październiku danego roku. Zapewniamy najlepszą kadrę dydaktyczną, komfortowe warunki kształcenia i dogodne sposoby finansowania. Poniżej terminarze studiów podyplomowych  uruchomionych kierunków.

_____________________________________________________________________________________________________

 Termin rozpoczęcia studiów

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl