Opłaty

ECE-logo

Uprzejmie informujemy, że w sytuacjach losowych (po uzgodnieniu z Prezesem Zarządu Fundacji)
istnieje możliwość wnoszenia opłat według indywidualnego harmonogramu.

_________________________________________________________________________________________________

Tytuł przelewu: studia podyplomowe
I semestr – historia X.2009 r.
Kwota: np. 1.050,00 zł
Nadawca: Jan Kos
Adres: 45-345 Koszalin, ul. Kusa 32a

Odbiorca:

Fundacja Oświatowa
Europejskie Centrum Edukacyjne
75-581 Koszalin
ul. T. Chałubińskiego 15
Nr konta 49 1500 1096 1210 9005 5959 0000

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85-064 Bydgoszcz
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
Nr konta 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
02-776 Warszawa
ul. Hirszfelda 11
Nr konta 67 1090 1043 0000 0001 0489 4184

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk
ul. Biskupia 24B
Nr konta 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Dowiedz się więcej