Aktualności

ECE-logo

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne uczniów klas mundurowych

29 kwietnia 2015 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych na placu treningów strzeleckich w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Zajęcia zorganizowane przez kadrę Centrum w zakresie znajomości zasad strzelania i przestrzegania bhp podczas obsługiwania się bronią. Uczniowie odbyli strzelania z symulatorów karabinka kbk AKM, rzucali szkolnym granatem RG-42, ładowali amunmicją szkolną magazynek karabinka oraz poznali zasady użycia odzieży ochronnej i maski pgaz. Druga część zajęć odbyła się w nowo wybudowanej hali sportowej Centrum. Tam uczniowie pokonywali test sprawnościowy. Dla większości z nich były to pierwsze (ale nie ostatnie) zajęcia w jednostce wojskowej. Osiągnięte wyniki napawają optymizmem przed zawodami „Sprawni jak żołnierze 2015”.