WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLE -TUTAJ!

_____________________________________________________________________________________________

WYKAZ DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

  • karta zgłoszenia do szkoły – pobierz!
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty;
  • orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeśli posiadasz;
  • trzy zdjęcia
  • podpisana umowa o kształcenie

UWAGA!

Od roku szkolnego 2022/2023 nowo przyjętych uczniów do szkoły
obowiązują poniższe opłaty:

  • jednorazowe wpisowe – 100 zł
  • miesięczna opłata za szkołę (czesne) – 100 zł
  • zakup umundurowania zgodnego ze wzorem określonym przez szkołę – dotyczy uczniów klasy wojskowej

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czerwonym paskiem, zwalnia ucznia z wpłaty jednorazowego wpisowego w wysokości 100 zł.

_____________________________________________________________________________________________

Więcej informacji

tel. kom. +48 509 627 981
plo@fundacja-ece.edu.pl