Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie

ECE-logo Prowadzi i wspiera działalność edukacyjną, naukową i wychowawczą oraz umożliwia uzyskanie odpowiedniego wykształcenia i zdobycie atrakcyjnego zawodu. Jest znaną placówką edukacyjną w województwie zachodniopomorskim. Kadra dydaktyczna to przedstawiciele ważnych ośrodków akademickich, przodujących szkół, urzędów administracji państwowej, samorządowej a także specjaliści (praktycy) z różnych dziedzin. W zakresie prowadzonej działalności Fundacja współpracuje z wieloma uczelniami, instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Studia podyplomowe

Szkoły

Szkoła podstawowa

Projekty UE

Kursy i szkolenia

OBNIŻKA CZESNEGO W FUNDACJI

Szanowni Państwo!

Z dniem ogłoszenia w kraju stanu epidemicznego powodującego zamknięcie wszystkich szkół, placówek oświatowych i opiekuńczych sytuacja rodziców/opiekunów, dzieci ale również podmiotów realizujących wychowanie i opiekę nad dziećmi stała się bardzo trudna.

Zarząd Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne jako organ prowadzący Szkołę Podstawową „EuroSzkołę”, Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka” oraz Żłobek „Bajkowy Las” uwzględniając wszystkie aspekty zaistniałej sytuacji oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podjął decyzję o obniżeniu w kwietniu br. kwoty czesnego w Szkole Podstawowej i Przedszkolu o 200 zł oraz w Żłobku o 220 zł. Ponadto osoby, mające dziecko w żłobku, dodatkowo otrzymają dofinansowanie z programu Maluch+2020 w kwocie 135 zł/m-c.

Podjęte przez nas działania mają na celu, pomimo sytuacji kryzysowej utrzymanie zatrudnienia pracowników szkoły, przedszkola i żłobka oraz zapewnienie Państwa dzieciom edukacji i opieki po zakończeniu stanu epidemicznego.

  Z wyrazami szacunku

  Ryszard Modzelewski
Prezes Zarządu Fundacji

Koszalin, 31 marca 2020 r.

Podobny obraz

_______________________________________________________

P A R T N E R Z Y

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła
Zarządzania Personelem
w Warszawie

logo_gsw

Gdańska
Szkoła Wyższa
w Gdańsku

Akademia
Sztuki Wojennej
w Warszawie

Centrum Szkolenia
Sił Powietrznych
w Koszalinie

8 KOSZALIŃSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY

8. Koszaliński
Pułk Przeciwlotniczy
w Koszalinie

job on timeAgencja pracy tymczasowej
JOB ON TIME Sp. z o.o.

Dom
Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas w Darłowie

Gmina Świeszyno