Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie

ECE-logo Prowadzi i wspiera działalność edukacyjną, naukową i wychowawczą oraz umożliwia uzyskanie odpowiedniego wykształcenia i zdobycie atrakcyjnego zawodu. Jest znaną placówką edukacyjną w województwie zachodniopomorskim. Kadra dydaktyczna to przedstawiciele ważnych ośrodków akademickich, przodujących szkół, urzędów administracji państwowej, samorządowej a także specjaliści (praktycy) z różnych dziedzin. W zakresie prowadzonej działalności Fundacja współpracuje z wieloma uczelniami, instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Studia podyplomowe

Szkoły

Szkoła podstawowa

Projekty UE

Kursy i szkolenia

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

Zapraszamy młodzież Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej szkoły I Stopnia „Euroszkoły” do udziału w konsultacjach przedmiotowych w szkole. Ze względu na egzaminy maturalne konsultacje nie będą prowadzone w okresie 8-13 maja br. Harmonogram konsultacji Patrz tutaj!

Koszalin, 25 maja 2020 r.

___________________________________________________________________________

REKRUTACJA DO SZKÓŁ 2020/2021

Zapraszamy młodzież do naszego Liceum Ogólnokształcącego (klasy mundurowe i ogólne) i Branżowej Szkoły I Stopnia „Euroszkoły” kształcącej w 19 zawodach. Osoby dorosłe kształcimy w Szkole Policealnej w zawodzie opiekun medyczny. Ze względu na sytuację i zagrożenie epidemiczne, zgłoszenia przyjmujemy tylko poprzez e-mail.

Internetową kartę zgłoszenia do szkoły należy wysłać na e-mail jan@fundacja-ece.edu.pl.
Po otrzymaniu wiadomości, skontaktujemy się z Państwem.
Kontakt telefoniczny kom.  nr 516 195 778

ZAPRASZAMY

Koszalin, 30 marca 2020 r.
___________________________________________________________________________

OBNIŻKA CZESNEGO W FUNDACJI

Szanowni Państwo!

Z dniem ogłoszenia w kraju stanu epidemicznego powodującego zamknięcie wszystkich szkół, placówek oświatowych i opiekuńczych sytuacja rodziców/opiekunów, dzieci ale również podmiotów realizujących wychowanie i opiekę nad dziećmi stała się bardzo trudna.

Zarząd Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne jako organ prowadzący Szkołę Podstawową „EuroSzkołę”, Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka” oraz Żłobek „Bajkowy Las” uwzględniając wszystkie aspekty zaistniałej sytuacji oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podjął decyzję o obniżeniu w kwietniu br. kwoty czesnego w Szkole Podstawowej i Przedszkolu o 200 zł oraz w Żłobku o 220 zł. Ponadto osoby, mające dziecko w żłobku, dodatkowo otrzymają dofinansowanie z programu Maluch+2020 w kwocie 135 zł/m-c.

Podjęte przez nas działania mają na celu, pomimo sytuacji kryzysowej utrzymanie zatrudnienia pracowników szkoły, przedszkola i żłobka oraz zapewnienie Państwa dzieciom edukacji i opieki po zakończeniu stanu epidemicznego.

  Z wyrazami szacunku

  Ryszard Modzelewski
Prezes Zarządu Fundacji

Koszalin, 31 marca 2020 r.

Podobny obraz

P A R T N E R Z Y

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła
Zarządzania Personelem
w Warszawie

logo_gsw

Gdańska
Szkoła Wyższa
w Gdańsku

Akademia
Sztuki Wojennej
w Warszawie

Centrum Szkolenia
Sił Powietrznych
w Koszalinie

8 KOSZALIŃSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY

8. Koszaliński
Pułk Przeciwlotniczy
w Koszalinie

job on timeAgencja pracy tymczasowej
JOB ON TIME Sp. z o.o.

Dom
Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas w Darłowie

Gmina Świeszyno