Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie

ECE-logo Prowadzi i wspiera działalność edukacyjną, naukową i wychowawczą oraz umożliwia uzyskanie odpowiedniego wykształcenia i zdobycie atrakcyjnego zawodu. Jest znaną placówką edukacyjną w województwie zachodniopomorskim. Kadra dydaktyczna to przedstawiciele ważnych ośrodków akademickich, przodujących szkół, urzędów administracji państwowej, samorządowej a także specjaliści (praktycy) z różnych dziedzin. W zakresie prowadzonej działalności Fundacja współpracuje z wieloma uczelniami, instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Studia podyplomowe

Szkoły

Szkoła podstawowa

Projekty UE

Kursy i szkolenia

PILNY KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA „Euroszkoły”

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostają zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

______________________________________________________________________________

REKRUTACJA DO SZKÓŁ 2020/2021

Zapraszamy młodzież do naszego Liceum Ogólnokształcącego (klasy mundurowe i ogólne) i Branżowej Szkoły I Stopnia „Euroszkoły” kształcącej w 19 zawodach. Osoby dorosłe kształcimy w Szkole Policealnej w zawodzie opiekun medyczny. Ze względu na sytuację i zagrożenie epidemiczne, zgłoszenia przyjmujemy tylko poprzez e-mail.

Internetową kartę zgłoszenia do szkoły należy wysłać e-mail
jan@fundacja-ece.edu.pl.
Po otrzymaniu wiadomości, skontaktujemy się z Państwem.
Kontakt telefoniczny kom.  nr 516 195 778

Więcej o szkołach patrz tutaj!

ZAPRASZAMY

______________________________________________________________________________

Podobny obraz

P A R T N E R Z Y

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła
Zarządzania Personelem
w Warszawie

logo_gsw

Gdańska
Szkoła Wyższa
w Gdańsku

Akademia
Sztuki Wojennej
w Warszawie

Centrum Szkolenia
Sił Powietrznych
w Koszalinie

8 KOSZALIŃSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY

8. Koszaliński
Pułk Przeciwlotniczy
w Koszalinie

job on timeAgencja pracy tymczasowej
JOB ON TIME Sp. z o.o.

Dom
Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas w Darłowie

Gmina Świeszyno