aktualności Europejskie Centrum Edukacyjne

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie, bo tak brzmi pełna nazwa  placówki, znajduje się przy ul. Tytusa Chałubińskiego 15. Fundacja jako jedna z większych placówek oświatowych na Wybrzeżu funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 2003 roku. To wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej powoduje, że jesteśmy firmą znaną i rozpoznawalną, do której chętnie się powraca. Od początku powstania placówki zakres jej działalności obejmuje opiekę i wychowanie dzieci oraz kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych na kolejnych etapach edukacyjnych.

Misją placówki jest edukacja pokoleniowa

Fundacja jest organem prowadzącym żłobek, przedszkole, szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące dla młodzieży. Szkoła podstawowa jako jedyna w województwie zachodniopomorskim realizuje Standardy Dobrej Edukacji. W liceum ogólnokształcącym młodzież zdobywa wiedzę w klasie ogólnej, wojskowej lub medialnej.

Innym rodzajem działalności Fundacji są kursy i szkolenia, a także realizacja wielu zamierzeń z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług opiekuńczych, wychowawczych  i edukacyjnych Fundacja zatrudnia kilkuset wysoko wykwalifikowanych pracowników głównie nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników administracyjnych i innych.

Od 2021 roku placówką kieruje Zarząd Fundacji w składzie:
Prezes Zarządu Fundacji – Ryszard Modzelewski
Wiceprezes Zarządu Fundacji – Przemysław Modzelewski

Wyróżnienia

Za swoją dotychczasową działalność Fundacja była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Do najważniejszych, należy zdobycie Złotego Denara i miana Firmy Roku oraz statuetki i tytułu Usługa Roku – Edukacja Pokoleniowa. Wyróżnienia te, są nie tylko formą uznania za zaangażowanie, innowacyjność i wysoki profesjonalizm, ale także motywacją do systematycznego poszerzania zakresu działalności edukacyjnej.

Galeria