P1080865Biblioteka Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne mieści się w głównym budynku dydaktycznym. W zbiorach przeważają wydawnictwa związane z szeroko pojętą humanistyką (historia, filozofia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, pedagogika itp.), ale znajdują się tu także pozycje z zakresu prawa, turystyki, geografii, kosmetyki, masażu, ekonomii, rachunkowości, informatyki czy marketingu.

Dla uczniów biblioteka posiada podręczniki, lektury obowiązkowe i uzupełniające, niezbędne w procesie dydaktycznym. W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia wraz z czytelnią, która dysponuje stanowiskami komputerowymi z nieodpłatnym Internetem. Z jej zbiorów korzysta się na miejscu za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego ważnego dokumentu tożsamości.