Biblioteka

ECE-logo

P1080865Biblioteka Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne mieści się w budynku dydaktycznym na III piętrze. W zbiorach przeważają wydawnictwa związane z szeroko pojętą humanistyką (historia, filozofia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, pedagogika itp.), ale znajdują się tu także pozycje z zakresu prawa, turystyki, geografii, kosmetyki, masażu, ekonomii, rachunkowości, informatyki czy marketingu.

Do dyspozycji słuchaczy są wydawnictwa informacyjno-encyklopedyczne, informatory, słowniki oraz książki do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Dla uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych biblioteka posiada podręczniki, lektury obowiązkowe i uzupełniające, niezbędne w procesie dydaktycznym. W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia wraz z czytelnią, która dysponuje stanowiskami komputerowymi z nieodpłatnym Internetem. Z jej zbiorów korzysta się na miejscu za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego ważnego dokumentu tożsamości.

Biblioteka czynna:

  • poniedziałek 09.00-10.30
  • wtorek-nieczynna
  • środa 13.00-15.00
  • czwartek 11.00-15.00
  • piątek 12.00-13.00
  • sobota 23.11.19 r. 09.00-13.00
  • sobota 07.12.19 r. 09.00-12.00