Info.Kursy-Szkol.

ECE-logo

OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie jest Operatorem Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego, w ramach których mogą oni skorzystać  z dofinansowania do usług szkoleniowych oraz doradczych takich jak np.: szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzaminy, doradztwo, mentoring, coaching.  Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt. „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców  i pracowników przedsiębiorstw dostępne  w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. MŚP mogą korzystać z wybranych przez siebie usług firm szkoleniowych oraz doradczych na terenie całej Polski pod warunkiem, że instytucja szkoleniowa lub doradcza jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem:  www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Szczegóły Projektu

_______________________________________________________

PLANOWANE KURSY I SZKOLENIA

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
19 i 26 sierpnia godz. 09.00 – zajęcia

Opiekun w żłobku/ klubie dziecięcym
23 sierpnia godz. 15.00 – spotkanie organizacyjne

Nowość!

Kurs języka chińskiego
wrzesień br. – spotkanie organizacyjne

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KURSÓW i SZKOLEŃ
_______________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20; kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl