Info.Kursy-Szkol.

ECE-logo

PLANOWANE KURSY I SZKOLENIA

Kucharz

 • kurs rozpoczęty – wolne miejsca
 • pierwsze zajęcia – 25.10.2017 r. o godz. 16.00

Udzielanie pierwszej pomocy dla opiekunów w żłobku lub przedszkolu

 • 21.10.2017 r. godz. 9.00-14.00

Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

 • 25.10.2017 r. godz. 16.00.

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzania zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy -odnowienie uprawnień

 • 04.11.2017 r. godz. 11.00

Kurs na wychowawcę wypoczynku

 • 17.11.2017 r. godz. 16.00

Kurs na kierownika wypoczynku

 • 18.11.2017 r. godz. 09.00

Uwaga!
Prowadzimy nabór na kolejną edycję kursu Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Osobom posiadającym co najmniej średnie wykształcenie ukończenie kursu nadaje uprawnienia do pracy z dziećmi na stanowisku opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym. Program kursu posiada akceptację Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W IV kwartale br.

 • Dietetyka
 • Kurs terapii zajęciowej
 • Kurs psychologii i socjologii
 • Kurs języka migowego KSS I stopnia
 • Komunikacja z osobami starszymi i z niepełnosprawnością

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KURSÓW i SZKOLEŃ

_______________________________________________________

OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie jest Operatorem Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego, w ramach których mogą oni skorzystać  z dofinansowania do usług szkoleniowych oraz doradczych takich jak np.: szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzaminy, doradztwo, mentoring, coaching.  Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt. „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców  i pracowników przedsiębiorstw dostępne  w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. MŚP mogą korzystać z wybranych przez siebie usług firm szkoleniowych oraz doradczych na terenie całej Polski pod warunkiem, że instytucja szkoleniowa lub doradcza jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem:  www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Szczegóły Projektu

_______________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20; kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl