Info.Kursy-Szkol.

ECE-logo

PLANOWANE KURSY I SZKOLENIA

W trakcie realizacji – wolne miejsca

Kucharz
Dietetyka
Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Przyjmujemy zgłoszenia

Język migowy KSS I stopnia

  • 12.01.2018 r. godz. 15.00

Kierownik wypoczynku

  • 17.02.2018 r.

Wychowawca wypoczynku

  • 16-17.02.2018 r.

Warsztaty choreoterapii
Kodeks Pracy-nadchodzące zmiany regulacji prawnych

  • terminy wkrótce

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KURSÓW i SZKOLEŃ

_______________________________________________________

OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie jest Operatorem Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego, w ramach których mogą oni skorzystać  z dofinansowania do usług szkoleniowych oraz doradczych takich jak np.: szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzaminy, doradztwo, mentoring, coaching.  Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt. „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców  i pracowników przedsiębiorstw dostępne  w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. MŚP mogą korzystać z wybranych przez siebie usług firm szkoleniowych oraz doradczych na terenie całej Polski pod warunkiem, że instytucja szkoleniowa lub doradcza jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem:  www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Szczegóły Projektu

_______________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl