Info.Kursy-Szkol.

ECE-logo

PLANOWANE KURSY I SZKOLENIA

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • 16.02.2018 r. – 28.03.2018 r.

Podstawowa obsługa komputera

 • 21.02.2018 r. (godz. 16.00)

Terapia zajęciowa

 • 02.03.2018 r. (godz. 15.00) – 23.06.2018 r. -100 godz.

Udzielanie pierwszej pomocy

szkolenie dwudniowe:

 • 02.03.2018 r. (godz. 16.00)
 • 03.03.2018 r. (godz. 09.00)

BHP szkolenie okresowe dla służb bhp i osób wykonujących zadania tej służby

 • 03.03.2018 r. (godz. 9.00)

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

 • 21.03.2018 r. (godz. 16.00) -spotkanie organizacyjne

Psychologia i socjologia

 • 13.04.2018 r. (godz. 15.00) – 23.06.2018r.  -60 godz.

Przyjmujemy zgłoszenia na następujące kursy:

 • Kodeks pracy – najnowsze zmiany regulacji prawnych
 • Ochrona danych osobowych po reformie przepisów
 • Dietetyka – podstawy racjonalnego żywienia
 • Wychowawca wypoczynku
 • Warsztaty choreoterapii
 • Kierownik wypoczynku
 • Kucharz

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KURSÓW i SZKOLEŃ

_______________________________________________________

OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie jest Operatorem Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego, w ramach których mogą oni skorzystać  z dofinansowania do usług szkoleniowych oraz doradczych takich jak np.: szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzaminy, doradztwo, mentoring, coaching.  Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt. „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców  i pracowników przedsiębiorstw dostępne  w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. MŚP mogą korzystać z wybranych przez siebie usług firm szkoleniowych oraz doradczych na terenie całej Polski pod warunkiem, że instytucja szkoleniowa lub doradcza jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem:  www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Szczegóły Projektu

_______________________________________________________

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl