Projekty UE

ECE-logo Projekty współfinansowane z EFS

__________________________________________________

Projekt „ Akademia Małego Europejczyka – najlepszy start w edukację

Realizowany w ramach działania RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli i pracowników pedagogicznych wychowania przedszkolnego zatrudnionych w Przedszkolu Akademia Małego Europejczyka z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego (pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie tych powiatów).

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1). Utworzenie 20 nowych miejsc w przedszkolu dzięki adaptacji pomieszczeń dla nowej grupy przedszkolnej, wyposażeniu sali oraz szatni, zakupowi pomocy dydaktycznych, doposażeniu placu zabaw oraz doposażeniu Sali doświadczania świata.

2) Prowadzenie zajęć specjalistycznych zwiększających szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

3) Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i uniwersalne umiejętności.

4) Doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola.

Czytaj więcej o projekcie!

__________________________________________________

BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA

Projekt pn. Dodatkowe kształcenie szansą na rozwój zawodowy

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uczących się lub pracujących. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia certyfikowane, kwalifikacyjne szkolenia i kursy zawodowe. Obecne trwa nabór na poniższe kursy:

  • Montowanie stolarki budowlanej
  • Projektowanie grafiki komputerowej
  • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
  • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

Wartość projektu: 1 025 125,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 871 356,25 zł

Czytaj więcej o projekcie!

__________________________________________________

Projekt pn. Żłobek Bajkowy Las – szczęśliwe dziecko, spokojni rodzice

Cel projektu: Umożliwienie powrotu do pracy, bądź na rynek pracy osobom po przerwie na urodzenie i wychowanie dziecka w okresie 01.07.2018-31.12.2020 r. Cel zostanie osiągnięty przez zapewnienie bezpłatnej opieki (przez jeden rok) dla dzieci do lat 3 na nowo utworzonych miejscach oraz powrót na rynek pracy osób zatrudnionych będących na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich oraz znalezienie pracy przez bezrobotnych lub biernych zawodowo. Wśród osób powracających do pracy sześcioro to osoby z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 1 440 253,20 zł, wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 224 215,22 zł.

Czytaj więcej o projekcie!

_________________________________________________________

Projekt pn. Poprawa efektywności kształcenia matematyki w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie

Cel projektu: Podniesienie kompetencji matematycznych uczniów oraz kompetencji cyfrowych ośmioro nauczycieli matematyki w czterech niepublicznych ponadpodstawowych szkołach w Koszalinie. Grupa docelowa to łącznie 250. uczniów oraz 8. nauczycieli matematyki. Projekt  realizowany w trzech edycjach w okresie od września 2017 r. do lipca 2020 r.

Czytaj więcej o projekcie!

_________________________________________________________

Projekt pn. Akademia Małego Europejczyka – przedszkole równych szans

Cele projektu: Poprawa dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w Koszalinie i powiecie koszalińskim, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Małego Europejczyka w Koszalinie dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz objęcie dodatkowymi zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne 60 dzieci w wieku przedszkolnym , a także zwiększenie szans edukacyjnych 7 dzieci z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do specjalnych potrzeb oraz aktywne uczestnictwo rodziców w zajęciach specjalistycznych i zajęciach dodatkowych jak również podniesienie kwalifikacji nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej w okresie od 01.04.2019 do 31.08.2020.

Wartość projektu: 1 082 172,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 919 772,00 zł.

Czytaj więcej o projekcie!

_________________________________________________________________________________

Dowiedz się więcej

 Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl