Projekty UE

ECE-logo Projekty współfinansowane z EFS

Projekty  zrealizowane

  • Akademia kompetencji zawodowych
  • Wsparcie aktywności osób powyżej 50 roku życia – w ramach Centrum Promocji Zatrudnienia
  • Akademia Mistrzów Kuchni – bezpłatne certyfikowane szkolenia dla kucharzy
  • Centrum Promocji Zatrudnienia – szansą na aktywność zawodową młodych
  • Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach – szansą na dobry start małego dziecka
  • Lepsze wykształcenie-bezpieczna przyszłość Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych szansą na zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy
  • Przełamać bariery-kompleksowy program wzmocnienia kwalifikacji i aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w podregionie koszalińskim
  • Akademia Rozwoju Zawodowego kelnera-profesjonalne szkolenia doskonalące gwarancją poprawy jakości i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw gastronomiczno-hotelarskich.

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
sekret@fundacja-ece.edu.pl