Studia podyplomowe

ECE-logo

 O STUDIACH

studia podyplomoweStudia podyplomowe to forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Aby rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich. Każda uczelnia określa indywidualnie wymagania formalne (patrz zakładka „DOKUMENTY”). Po ich zakończeniu otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie realizuje 2- i 3-semestralne studia podyplomowe we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem w Warszawie. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad trzydzieści kierunków studiów w takich dziedzinach jak: pedagogika, sport i rekreacja, ekonomia, administracja, prawo, psychologia, ochrona zdrowia czy zarządzanie. Systematycznie wznawiane jest kształcenie na kierunkach cieszących się zawsze ogromnym zainteresowaniem. Wśród nich między innymi: logopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, diagnoza i terapia pedagogiczna i inne. Wykładowcami są profesorowie i nauczyciele akademiccy wielu polskich uczelni, nauczyciele koszalińskich szkół oraz przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. Rozpoczęcie nowych edycji (kierunków) następuje w lutym i październiku danego roku. Zapewniamy komfortowe warunki kształcenia i dogodne sposoby finansowania.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl