Wykaz dokumentów

ECE-logo

 Podjęcie nauki w wybranej szkole (uczelni) jest możliwe jedynie po dostarczeniu dokumentów.
______________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

 • 2 x ksero dyplomu ukończonej uczelni
 • dowód tożsamości do wglądu

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
w Warszawie

 • 2 x ksero dyplomu ukończonej uczelni
 • dowód tożsamości do wglądu
 • trzy zdjęcia

Gdańska Szkoła Wyższa
w Gdańsku

 • 2 x ksero dyplomu ukończonej uczelni
 • dowód tożsamości do wglądu

Kursy i szkolenia

 • w zależności od specyfiki kursu  – wew. 290

Szkoły policealne

Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych
Opiekun medyczny

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
Technik masażysta

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie
 • dowód tożsamości do wglądu
 • trzy zdjęcia

Szkoły ponadpodstawowe

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Branżowa Szkoła I Stopnia

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie lekarskie (tylko dla BSzZ)
 • wyniki egzaminów końcowych
 • karta zdrowia
 • trzy zdjęcia

Szkoła podstawowa

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
sekret@fundacja-ece.edu.pl