Wykaz dokumentów

ECE-logo

 Podjęcie nauki w wybranej szkole (uczelni) jest możliwe jedynie po dostarczeniu dokumentów.
______________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

2 x ksero dyplomu ukończonej uczelni wyższej
2 x ksero dowodu osobistego

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
w Warszawie

2 x ksero dyplomu ukończonej uczelni wyższej
2 x ksero dowodu osobistego
trzy zdjęcia

Gdańska Szkoła Wyższa
w Gdańsku

2 x ksero dyplomu ukończonej uczelni wyższej
2 x ksero dowodu osobistego
trzy zdjęcia

Studia licencjackie

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
w Warszawie

1 x ksero świadectwa maturalnego
2 x ksero dowodu osobistego
trzy zdjęcia

Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Koszalinie
1 x ksero świadectwa maturalnego
2 x ksero dowodu osobistego
trzy zdjęcia

Szkoły policealne

Policealne Studium Medyczne dla Dorosłych
-opiekun medyczny

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
-technik masażysta

świadectwo ukończenia szkoły średniej
zaświadczenie lekarskie
ksero dowodu osobistego
trzy zdjęcia

Szkoły ponadgimnazjalne

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Branżowa Szkoła I Stopnia

świadectwo ukończenia gimnazjum
zaświadczenie lekarskie
wyniki egzaminów końcowych
karta zdrowia
trzy zdjęcia

Kursy i szkolenia

w zależności od specyfiki kursu  -tel. wew. 290

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
sekret@fundacja-ece.edu.pl