Wykaz dokumentów

ECE-logo

 Podjęcie nauki w wybranej szkole (uczelni) jest możliwe jedynie po dostarczeniu dokumentów.
______________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

 • 2 x ksero dyplomu ukończonej uczelni
 • dowód tożsamości do wglądu
 • trzy zdjęcia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Szkoły policealne

Policealne Studium Medyczne
Opiekun medyczny

Policealne Studium Zawodowe
Technik masażysta

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie
 • dowód tożsamości do wglądu
 • trzy zdjęcia

Kursy i szkolenia

 • w zależności od specyfiki kursu  – wew. 290

Szkoły ponadpodstawowe

Liceum Ogólnokształcące
Branżowa Szkoła I Stopnia „Euroszkoła”

 • podanie
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej)
 • zaświadczenie lekarskie (tylko dla BSzZ)
 • wyniki egzaminów końcowych gimnazjum (szkoły podstawowej)
 • karta zdrowia
 • trzy zdjęcia

Szkoła Podstawowa EuroSzkoła

 • karta zgłoszenia
 • opinia i orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko posiada)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (ksero)
 • trzy zdjęcia

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
sekret@fundacja-ece.edu.pl