Wykaz dokumentów

ECE-logo

 Podjęcie nauki w wybranej szkole (uczelni) jest możliwe jedynie po dostarczeniu dokumentów.
______________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

 • 2 x ksero dyplomu ukończonej uczelni
 • dowód tożsamości do wglądu
 • trzy zdjęcia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Szkoły policealne

Policealne Studium Medyczne
Opiekun medyczny

Policealne Studium Zawodowe
Technik masażysta

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie
 • dowód tożsamości do wglądu
 • trzy zdjęcia

Kursy i szkolenia

 • w zależności od specyfiki kursu  – wew. 290

Szkoły ponadpodstawowe

Liceum Ogólnokształcące

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty;
 • karta zdrowia ucznia;
 • trzy zdjęcia

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • kolejność zgłoszeń

Branżowa Szkoła I Stopnia „Euroszkoła”

 • karta zgłoszenia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty;
 • karta zdrowia ucznia;
 • zaświadczenie lekarskie zezwalające na możliwość wykonywania i pobierania praktycznej nauki  zawodu
 • umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą – do wglądu
 • trzy zdjęcia

Szkoła Podstawowa EuroSzkoła

 • karta zgłoszenia;
 • karta zdrowia ucznia;
 • opinia i orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko posiada);
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (ksero);
 • trzy zdjęcia.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
sekret@fundacja-ece.edu.pl