ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nasze liceum uzyskało zgodę na utworzenie od września br. Oddział Przygotowania Wojskowego.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie,
Dziennik elektroniczny umożliwia Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń może bezpłatnie:

  • sprawdzać oceny ucznia,
  • otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,
  • na bieżąco monitorować listy obecności,
  • korespondować z dowolnym nauczycielem,
  • odczytywać ogłoszenia szkolne,
  • sprawdzać plan lekcji,
  • przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
  • korzystać z pomocy technicznej.

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://rodzina.librus.pl
wpisując podany przez szkołę login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter).

Więcej informacji tel. 509 627 981