Informujemy, że prowadzimy nabór do pierwszej klasy
w roku szkolnym 2024/2025

Szkoła nie pobiera wpisowego i czesnego.
Warunkiem przyjęcia kandydata jest dostarczenie do sekretariatu szkoły poniższych dokumentów:

Ważne! – do 31 sierpnia br. należy dostarczyć do sekretariatu szkoły podpisaną umowę o pracę młodocianego z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego na okres 36 miesięcy (okres nauki w szkole).

Opłaty obowiązujące Rodziców/ Opiekunów

  • koszt dojazdu i wyżywienia podczas turnusu kształcenia zawodowego – 4 tyg./rok
  • zakwaterowanie ucznia w internacie podczas turnusu kształcenia zawodowego – 4 tyg./rok

Opłaty realizowane przez szkołę

Koszt nauki za kształcenie podczas turnusu zawodowego – 4tyg./rok