Informujemy, że od roku szkolnego 2022/2023
nie prowadzimy naboru do szkoły