Kursy/Projekty

ECE-logo

photo-2374Kurs to  cykl zajęć, który pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w ściśle określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na innych poziomach kształcenia. W czasie kursów wykorzystuje się różne formy kształcenia, np. lekcje, wykłady, seminaria, zajęcia kierowane przez instruktora, ćwiczenia praktyczne (np. laboratoria, warsztaty, pracownie projektowe) itp.

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne posiada w ofercie wiele różnorodnych szkoleń, kursów akredytowanych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Organizuje również kursy i szkolenia zgodnie z  zapotrzebowaniem. Z powodzeniem wykorzystuje środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Systematycznie prowadzi bezpłatne formy kształcenia i szkolenia dla mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego. Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych w nowoczesny sprzęt i urządzenia salach dydaktycznych. Kadra nauczycielska to przedstawiciele szkół i zakładów pracy posiadający najwyższe kwalifikacje i długoletni staż zawodowy w określonej dziedzinie.

 Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl