Fundacja Oświatowa

ECE-logo Prowadzi i wspiera działalność edukacyjną, naukową i wychowawczą oraz umożliwia uzyskanie wykształcenia lub zdobycie atrakcyjnego zawodu.

EDUKACJA   POKOLENIOWA

STUDIA PODYPLOMOWE

studia podyplomoweZasadniczą dziedziną działalności edukacyjnej Fundacji są studia podyplomowe, które realizowane są we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem w Warszawie. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad trzydzieści kierunków studiów podyplomowych dwu-, i trzysemestralnych w zakresie: pedagogiki, sportu i rekreacji, ekonomii, administracji, prawa, psychologii, ochrony zdrowia czy zarządzania. Największym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki jak: logopedia, bhp, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, resocjalizacja i socjoterapia, diagnoza i terapia pedagogiczna, organizacja i zarządzanie w oświacie.

________________________________________________________

SZKOŁY dla DOROSŁYCH

gabinet masażu-praca

Na poziomie szkół policealnych Fundacja kształci dorosłych w zawodzie technika masażysty i opiekuna medycznego oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

 

________________________________________________________

SZKOŁY dla MŁODZIEŻY

photo-3850Dla młodzieży na szczególną uwagę zasługuje możliwość nauki w liceum ogólnokształcącym w tzw. klasach mundurowych (aktualnie wojskowa i straży granicznej) klasach ogólnych oraz w branżowej szkole pierwszego stopnia kształcącej w zawodach: sprzedawca, ogrodnik, kucharz, cukiernik, piekarz, dekarz, blacharz, ślusarz, fryzjer, stolarz, krawiec, murarz-tynkarz, monter izolacji budowlanych, elektryk, elektromechanik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik pojazdów samochodowych i przetwórca ryb.

________________________________________________________

DZIECI

przedszkole1 W 2016 roku otworzyliśmy nowoczesny kompleks żłobkowo-przedszkolny  (Żłobek „Bajkowy Las” i Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka”), który przyjmuje dzieci cały rok. Aktualnie posiadamy wolne miejsca. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. Więcej informacji tel. 508 948 252.

Od września 2018 roku w Fundacji funkcjonuje pierwsza w województwie zachodniopomorskim Szkoła Podstawowa EuroSzkoła, realizująca edukację spersonalizowaną (Standardy Dobrej Edukacji) koncentrująca się na indywidualnych potrzebach edukacyjnych uczniów, godząca je z wymaganiami podstawy programowej MEN. Więcej informacji tel. 884 865 745

 

 

________________________________________________________

KURSY i SZKOLENIA

photo-2883Fundacja w szerokim zakresie realizuje szkolenia kursowe. Organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy doskonalące, szkolenia, seminaria i konferencje. Z powodzeniem wykorzystuje środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Systematycznie prowadzi bezpłatne formy kształcenia i szkolenia dla mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego.

 

________________________________________________________

BAZA DYDAKTYCZNA

photo-2885W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia, Fundacja systematycznie modernizuje i unowocześnia bazę dydaktyczną. Uczniowie i słuchacze mają do dyspozycji aulę, halę sportową, pracownie specjalistyczne, dwie nowoczesne pracownie komputerowe, salę multimedialną do nauki języków obcych oraz ponad 20 sal wykładowych. Słuchacze mogą korzystać z biblioteki wraz z czytelnią, która posiada w swoich zasobach ok. 18 tys. woluminów.

 

 

________________________________________________________

INNA DZIAŁALNOŚĆ

P1100985Oprócz działalności edukacyjnej Fundacja udostępnia (wynajmuje odpłatnie) innym podmiotom wybrane elementy bazy dydaktycznej, zapewniając nowoczesny sprzęt, profesjonalną obsługę i komfortowe warunki szkoleń.